Herken jij de dictator in wording?

Wanneer is iemand een dictator? Pas sinds zeer kort stel ik me deze vraag écht. Dat komt, vroeger vertelden de media mij òf iemand een dictator was. Wel zo makkelijk natuurlijk. Ik had al eerder geleerd dat dictators heel erg zijn, dus zo’n kranten- of televisiebericht was goed voor de vorming van mijn mening over de wereld. Meepraten over alle politieke ellende in de wereld werd een eitje. We waren het allemaal misschien niet totaal eens met elkaar, maar grosso modo wisten we wie dictator was of niet, want ook onze eigen krant had dat woord al of niet Lees verder →

Voor wie zich afvraagt waarom Turkije in de Navo zit

quote-islam-this-absurd-theology-of-an-immoral-bedouin-is-a-rotting-corpse-which-poisons-our-mustafa-kemal-ataturk-72-65-66Kemal Ataturk was al een tijdje dood (1932), maar zijn geest waarde in 1952, het jaar van toetreding tot de Navo, nog volledig rond in Turkije, althans in de regeringscentra. Het moet een soort van rotsvast vertrouwen van het vrije westen zijn geweest dat het met Turkije alleen maar verder de goede kant op zou gaan als het onderdeel van de Navo zou worden. En natuurlijk was het ook wel zo strategisch om de Bosporus-doorgang binnen de Navo te hebben.

Nu het Kemalisme vrijwel volledig is verdwenen uit de Turkse regeringscentra zit de Navo opgescheept met een wel heel problematisch land. Het heeft een machtig militair arsenaal gekregen waarmee het met name de Koerden over de kling jaagt. Maar het kan nog weleens veel erger gaan worden. Erdogan heeft alles in zich om zich te Lees verder →

Sanne Vogel, je bent een zeer goed mens. Geniet ervan!

In de Volkskrant (die mijn brieven nog slechts afwijst; zo voorspelbaar onderhand) vandaag een interview met Sanne Vogel (32). Deze Gutmensch blijkt niemand in de eigen kring te kennen die pro-Wilders is. Wel kent ze acteurs die, wanneer door haar ‘gevraagd’ om zich uit te spreken voor de vluchteling, verklaren daar liever geen uitspraken over te doen, want ze vrezen het oordeel van hun omgeving en de carriërreschade. Sanne brengt geen greintje begip voor hen op en verklaart doodgemoedereerd dat die acteurs bij haar niet meer op een rol hoeven te rekenen. Want, die acteurs vindt ze laf. Zij houdt van mensen die zich uitspreken.

Tsja, als dàt de motivering is, dan maken acteurs die zich duidelijk pro Wilders Lees verder →

Domme Europese leiderskliek veroordeelt coup

Hieronder een willekeurige drie reacties van Europese leiders de Europese leiderskliek op de couppoging in Turkije. Allen verklaren zich solidair met Erdogan, keren zich tegen de coupplegers en verklaren wederom hun liefde aan ‘de democratie’. Frankrijk, althans zijn minister van BZ, hoopt zelfs dat de democratie in Turkije er sterker van wordt. Let ook op de reactie van Tusk die de couppoging op eenzelfde lijn zet met het gebeurde in Nice.

Al deze Europese regeringsleiders zijn blijkbaar te dom om in te zien dat de democratie in Turkije onder Erdogan juist minder en minder wordt en dat de in opstand gekomen militairen juist vanwege die teloorgang van de democratie in opstand kwamen. Waar is de Europese leider die juist zijn steun betuigt aan die militairen? Die Lees verder →

Het spanningsveld tussen beschaafd gedrag en natuurlijke impulsen

Heet het beschaving als de wet van het land ons natuurlijke gedrag onderdrukt? Er sijpelt iets van besef bij mij door aangaande het spanningsveld tussen beschaafd gedrag en natuurlijke impulsen. Die zin moet ik toch even ontleden, al was het maar om vooral mezelf er beter bewust van te maken…

Het spanningsveld tussen beschaafd gedrag en natuurlijke impulsen

Uit Wikipedia: “Beschaafd gedrag of beschaafdheid wordt tegenover ruw of barbaars gedrag gesteld.” Er is meer over te zeggen, maar voor nu is dit even genoeg.

In Wikipedia vinden we geen directe uitleg van natuurlijke impulsen. Maar voor nu vind ik het even genoeg dat ze niet zomaar gelijkgesteld kunnen worden aan ruw of barbaars gedrag.

Spanningsveld? Tientallen jaren ervoer ik geen spanningsveld tussen beschaafd gedrag en mijn natuurlijke impulsen. Nu wel? Ja, daar lijkt het wel op. Hoe komt dat? Is onze beschaving veranderd en heeft dat een spanningsveld met zich meegebracht of zijn mijn eigen impulsen om wat voor reden dan ook veranderd? Lees verder →

Wat heeft links te maken met homeopathie?

Niks, maar wel redeneert links precies andersom dan de homeopaat redeneert. De homeopaat voegt een (heilzaam geachte stof) stof toe aan wat water en gaat dit mengsel vervolgens vele malen verdunnen. In extreme mate verdunnen zal ertoe leiden dat bij vele tests van een beetje van het water de stof nog slechts bij een heel enkele test kan worden waargenomen. Maar de ware homeopaat is ervan overtuigd dat de stof invloed heeft uitgeoefend op elke watermolecuul en dat de stof dus in de gehele watervoorraad voorkomt.

Links redeneert echter precies omgekeerd. Links denkt dat een toevoeging van mensen uit andere culturen aan de vrije, westerse cultuur geen wezenlijke invloed kan hebben Lees verder →

De Beschaafdmens

geciviliseerdWe kennen al de Goedmens/Gutmensch. Een definitie daarvan heb ik reeds diverse keren gegeven, bijvoorbeeld hier: Gutmenschen zijn zij die of te dom of te bedonderd zijn om over mogelijk negatieve langetermijngevolgen van ‘goed doen’ ook maar enigszins na te denken. Een ander kenmerk van Gutmenschen is dat zij kritiekloos uitgaan van ‘dè mensenrechten’ en deze heilig en universeel verklaren.

Ik stel voor er het volgende menstype naast te zetten: de Beschaafdmens. Daar hoort dan natuurlijk een definitie bij:

Beschaafdmensen zijn vanaf hun vroegste jeugd doorlopend geïndoctrineerd met de moraal dat ‘de beschaafde mens’ het, zeker op den duur, altijd zal winnen van de tegenpool, ‘de barbaarse mens’. Geheel in lijn met die indoctrinatie denken Beschaafdmensen niet of nauwelijks na over mogelijk negatieve langetermijngevolgen van ‘beschaafd zijn’. Lees verder →

De VPRO is mij kwijt als lid vanwege Zomergasten/Abou Jahjah

jahjah-kalazjnikov-pak-de-wapens-opDe VPRO heeft Abou Jahjah uitgenodigd voor Zomergasten. Waarom schokt dit nieuws me zo?

Ik heb alle jaren gedacht dat Zomergasten bedoeld was om mensen met een leerzame boodschap de gelegenheid te geven die boodschap eens goed te brengen. Abou Jahjah behoort absoluut niet tot de groep van mensen met een leerzame boodschap. Zijn boodschap is er juist een van haat en terrorisme. Hem uitnodigen staat voor mij gelijk aan – we schrijven even 1930 – Hitler uitnodigen voor een drie uur lang .interview op de destijdse radio. De woorden van Thomas Erdbrink – de presentator – dat het hier om “een invloedrijke stem in het debat over immigratie en burgerrechten in België” gaat, doet het lijken of het om een door vriend en vijand gerespecteerde kenner gaat. Niets is minder waar. Jahjah wordt minimaal door de islam-critici als zeer gevaarlijk beschouwd.

De VPRO weet precies waar het aan begint; zij geven ook zelf aan dat er al maanden gedoe is over Jahjah, o.a. vanwege de uitgave van zijn boek “Pleidooi voor radicalisering” bij De Bezige Bij, Lees verder →

Brief aan de KRO/NCRV @kroncrv

Deze brief dient een doel, namelijk het laten ophouden van Sven Kockelmann bij Stand.nl als degene die de inbellers te woord staat, of eigenlijk: afblaft, voor schut zet, belachelijk probeert te maken, vernedert, afkapt en de mond snoert door onbeschoft, zo het hem uitkomt, de microfoon dicht te draaien. Elke dag weer zijn er voorbeelden van dat gedrag te beluisteren, tot zeer grote ergernis van heel veel luisteraars. Er zijn onder hen zelfs die alle jaren trouw naar Stand.nl luisterden, maar het niet meer willen aanhoren en zijn afgehaakt.

Het is verbazingwekkend dat bij de KRO/NCRV organisatie nog steeds niemand het initiatief heeft genomen daaraan iets te doen. Het zal toch niet zo wezen dat de hier naar voren gebrachte klacht voor het eerst gehoord wordt?! Durft dan bij de KRO/NCRV niemand op te treden tegen deze ‘anchorman’, als hadde men er werkelijk een journalistiek juweel in de Lees verder →

Lieve nationalisten, denk nog eens na!

naive-baby-cute-kid-sweet-adorabletab

Goed, de EU is een puinhoop dat weten we al een tijdje. In bijna alle landen is er omvangrijke en groeiende oppositie tegen de EU. De oplossing die bijna unaniem door die oppositie naar voren wordt geschoven is een of ander verband van soevereine natiestaten die “alleen samenwerken waar dat nuttig is”.

Hoe naïef kun je zijn? Eigenlijk is de huidige EU precies dat. Een poging, zonder meer een slechte poging, om alleen samen te werken waar dat nuttig is. De macht is daardoor op een ondoorzichtige wijze in handen van het college van regeringsleiders, alle landen moeten een commissaris leveren en er is nog steeds sprake van allerlei veto-mogelijkheden. “Wat nuttig is” wordt op de agenda geplaatst door grote ondernemingen, economische sectoren,  en regeringen van de grote landen. Niet door de meerderheid van de (oorspronkelijke) bevolking van de EU. Voor dat laatste is een over de hele unie werkende daadwerkelijke democratie noodzakelijk. Lees verder →