Nieuw realisme – beter maar onvoldoende

2-10-14-the-elephant-in-the-room2

“Nieuw realisme” lijkt om zich heen te grijpen. Meer mensen afficheren zich als “nieuw realist”. Het lijkt er op dat ze daarmee hun politieke standpunt aanduiden. Niet links, niet rechts, niet liberaal, niet socialistisch, niet confessioneel maar “nieuw realist”. Het is een begrijpelijke reactie op het wegkijken van de realiteit waar vrijwel alle politieke partijen zich schuldig aan maken. Ik ben erg voor het benoemen van olifanten in kamers en wat dat betreft zou ik mij ook als nieuwe realist kunnen afficheren. Maar toch bevredigt het niet. De realiteit nu eens echt onder ogen zien is een ding, maar de problemen die je als nieuwe realist op de agenda plaatst lossen zich niet vanzelf op. En ik constateer weinig ideeën voor een oplossing.

Update! Vanwege het verschijnen van het boek Sociaal Humanisme is dit blog opnieuw gepubliceerd. In dit boek worden analyses en mogelijke oplossingen beschreven die van “Nieuw Realisme” een serieus te nemen politieke kracht kunnen maken. cover5web

Misschien dat er een aantal politiek groeperingen zijn die mogen meetellen als politieke vertegenwoordigers van nieuw realisme met een oplossing. In aanmerking komen dan vooral de PVV (Geert Wilders, Martin Bosma) en Forum voor Democratie (Thierry Baudet). Beide stromingen hebben een nationalistische en conservatieve inslag, de een wat meer dan de ander. Deze vlucht in het verleden lijkt mij een dwaalweg. De globalisering is niet terug te draaien tot het niveau van de natiestaat. De libertarische stromingen, de Partij voor de Dieren en Christenunie  komen om diverse redenen ook niet in aanmerking. Evenals het referendum over Ukraine zijn ze goed als kanalen voor de proteststem die ook de nieuwe realist wil laten horen, maar de gesignaleerde problemen in de realiteit gaan ze niet oplossen. Lees verder →

Hartstochtelijke Floris van den Berg bij de EO


‘Rot op met je religie’ begon op de Wallen. Links met baard is Floris van den Berg.

Floris van den Berg is een Nederlands filosoof/ethicus, maar voor nu even een behoorlijk gewone burger uit het atheïstendeel van onze natie. Hij is echter ook een vurig pleitbezorger van het vegetarisme, of nee: zelfs het veganisme, dus niet zo’n heel gewone burger. Dat maakt hem als representant van atheïsten wel een speciale, want menig atheïst (zoals ik) heeft niets met het veganisme en voelt zich dan al iets minder door hem vertegenwoordigd.

Van den Berg studeerde in Leiden en promoveerde in 2011 bij Paul Cliteur. Momenteel is hij Lees verder →

Brexit, Trump en ‘fatsoenlijk’ Nederland

Met de congressen van de PvdA, het CDA, de SP en de ‘meet and greet’ bijeenkomst van GroenLinks, werd het een irritant politiek weekend deze keer. Geheel toevallig (?) werd Rutte een vol uur ‘Buitenhof’ toegestaan om aandacht te vragen voor de standpunten van de VVD. Daarvan was de uitsluiting van de PVV het voorpaginanieuws van vandaag. In Nieuwsuur van gisteravond werd die uitspraak tot drie keer herhaald. Twan Huys moet als een ouderwetse schoolmeester gedacht hebben dat een boodschap alleen door herhaling beklijft. Maar de conclusie moet zijn dat de traditionele politiek niet weet uit welke hoek de wind waait.

Alles bij elkaar was het een droef vertoon. De partijen van het ouderwetse politieke kartel gunnen elkaar het licht in de ogen niet, maar zijn het over één ding eens geworden. De PVV zal geen lid worden van het clubje. Wilders mag niet meedoen, ook niet als de PVV bij de verkiezingen verreweg de grootste partij wordt. Wilders gaat met zijn potentiële 34 zetels eigenhandig een einde aan de democratie maken, zeggen ze. De aanhang van de PVV bestaat wel uit fatsoenlijke mensen oreerde Rutte, ze zijn natuurlijk welkom bij de VVD als fatsoenlijk alternatief. Hadden al die partijen dit weekend iets te bieden voor de aanhang van de PVV? Bijvoorbeeld duidelijke standpunten over de EU, het opgelopen saldo van migratie, de mislukte integratie, de leugenachtige islam, de globalisering of een kritische reflectie over de eigen standpunten in het verleden? Als het al ter sprake is gekomen, moet dat op fluistertoon zijn geweest en buiten mijn bereik zijn gebleven. Al met al een droeve vertoning van partijen die oplossingen vermijden omdat hun belangen en/of achterban, dan wel een menigte van columnartiesten in de media dat niet toestaan. De oplossingen komen van elders.

Brexit
Theresa May, de MP van het Verenigde Koninkrijk, houdt morgen haar Brexit-toespraak. Daar is al het nodige van uitgelekt. May beschouwt de keuze voor Brexit als een afwijzing van het Europese beleid op het terrein van migratie en vrij verkeer van werknemers in Europa. Wat Wilders in Nederland niet mag zeggen van het politieke kartel dat het als vloeken in de Europese kerk beschouwt, wordt door May als noodzakelijk beschouwd. Als het Verenigd Koninkrijk daar offers voor moet brengen, vindt ze dat acceptabel. Inmiddels vragen heel wat inwoners met een Nederlands paspoort zich daar af hoe hun toekomst eruit ziet en of ze hun koffers al moeten pakken. Daaronder bevinden zich 20.000 Somaliërs die hun naturalisatie in Nederland alleen maar hebben afgewacht om naar Engeland te kunnen vertrekken. Politiek met lef, maar in politiek Nederland broeit men op Europese strafmaatregelen. Een achterhoedegevecht volgens Trump, die in een interview met twee Europese kranten voorspelde dat er in de toekomst meer landen het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk zullen volgen.

Trump

Trump maakt zich zorgen over het jaarlijks oerheidstekort van 800 miljard dollar en het vertrek van maakindustrie uit Amerika. Nederlandse media houden zich liever bezig met de gouden kranen op zijn jacht en met de faits divers die een ongunstig licht op de nieuwe Amerikaanse president werpen. De grote lijn ontgaat ze volkomen in hun jacht naar schandaaltjes. Er komen alleen maar B-artiesten op zijn inauguratiefeestje meldt een van mijn kranten opgewekt. Trump laat ons al langere tijd weten dat Amerika meer weggeeft dan ervoor terugkrijgt en dan ook nog met stank voor dank. Bij de Verenigde Naties maakt het personeel zich zorgen. Als Amerika zich als grootste financier terugtrekt uit het praat- en borrelclubje zoals Trump dat omschrijft, zal de VN heel wat beter op zijn centjes moeten gaan letten. Het praat- en borrelclubje in Brussel staat hetzelfde te wachten als de VK haar bijdrage terugtrekt. Trump is een breker. Hij stuurt Amerika in de richting van een beleid waarin wordt afgerekend met vastgelopen, versleten en zelfs voor Amerika schadelijk beleid. Kritisch ook op de zich manifesterende islam, de vriendschap met Saoedi-Arabië, de politieke correctheid, de omvangrijke illegaliteit en de open grenzen. Je kunt er kritiek op hebben, maat het is gedurfd en breekt met de bestaande orde. In plaats van de problemen op te laten lopen, pakt hij ze hard aan en haalt zijn schouders op bij iedereen die roept dat het niet fatsoenlijk is.

Terug naar Nederland
Gedurfd denken wordt hier afgestraft. Als het lange weekend van 13-15 januari 2016 iets duidelijk heeft gemaakt is het wel dat de zachte mantel der liefde over de meest irritante problemen en de roep om fatsoen de voorkeur heeft. Liever de problemen op de lange baan schuiven in de hoop dat ze zichzelf oplossen of dat men er mee leert leven. Het politieke kartel bestaat uit benepen boekhouders die liever een kloppende begroting hebben dan op zoek te gaan naar een oplossing voor de steeds verder voortwoekerende polarisatie. De media doen daar van harte aan mee. Referenda mogen niet meer, want die brengen het politieke kartel maar in verlegenheid.
U mag natuurlijk stemmen op wie u wil, maar laat een aantal partijen in vredesnaam in hun al te lang garende sop koken. Stem niet op PvdA, CDA, D’66, GrL, VVD en SP. Ze zijn van het fatsoen en niet van de oplossingen. Het zijn dominees in een seculier land. Het zijn boekhouders met hun eigen tien geboden over wat u wel en niet mag denken. En ieder voor zich beweren ze dat ze het enige ware geloof zijn. Ik ben ze helemaal beu, kotsbeu.

Hoe lang is Arie Elshout nog links?

linkse groep


Linkse mensen, nu ook al een minderheidsgroep. Moeten wij ze dus gaan helpen?

Arie Elshout deed in De Volkskrant van deze zaterdag echt zijn best om de opkomst van Trump en neergang van Hillary Clinton te verklaren. Hij kwam, in mijn ogen, een heel eind, zeker voor iemand die nog steeds niet openlijk behoort tot dat Trump-kamp. Elshout legde de schuld niet zozeer bij rechts, maar gaf juist links er flink van langs.

“Waar rechts het verleden idealiseert, idealiseert links de toekomst.” (mijn vet)

In het artikel maakt hij geen echt onderscheid tussen soorten links. Links is bij hem progressief links. Dat schept natuurlijk wel een simpel plaatje, maar het is ook wel zo duidelijk. Progressieve linkse mensen willen het tempo naar nog meer tolerantie, diversiteit en gelijkheid erin houden. Sinds Obama dachten ze de wind goed mee te hebben. Sterker, ze dachten de Republikeinen definitief te hebben verslagen met een goed moreel verhaal. Obama sprak telkens weer heel mooie woorden en de leus “Yes we can!” gaf hen vleugels. De wereld zou toch makkelijker maakbaar blijken te zijn dan gedacht en de ene ‘verbetering’ was er nog maar koud doorgedrukt of de volgende werd alweer opgepakt om er even hard door te drukken. Als voorbeeld noemt Elshout dat, meteen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof de wet op het homohuwelijk rechtsgeldig had verklaard, de transgenders aan de beurt waren, bijvoorbeeld door te pleiten voor genderneutrale toiletten.

Over rechts stelt Elshout dat die al vanaf de jaren-zestig bezig is om het linkse progressieve  Lees verder →

ZEMBLA maakt RECLAME voor vluchtelingenpropagandafilm

Gedetineerde meisjes op Mauro


Mooie, maar verdrietige – nee, zelfs tot zelfmoord gedreven – meisjes ‘achter tralies’ op het eiland Nauru. Heart breaking.

Zembla (VARA) maakte vandaag de hele dag door in de reclameblokken RECLAME op Radio 1 voor de uitzending van vanavond over kinderen op Nauru, een van de eilanden waar Australië illegalen detineert die per boot de oversteek naar het vaste land van Australië probeerden te maken, maar daarin faalden. De boodschap van de Australische regering was en is duidelijk: er zal géén pardon komen en ze zullen niet voor een visum in aanmerking komen.

Zembla presenteert zichzelf als onderzoeksjournalistiek medium. Maar het is overduidelijk dat deze Zembla documentaire geen echte onderzoeksdocumentaire is, maar een totale propagandafilm waar de organisatie Save The Children een centrale rol in speelt. De ‘docu’ zit barstensvol met op de emoties inspelende scenes, zoals kleine meisjes die zelfmoord probeerden te plegen, met wanhoop in hun stem, met totaal aangedane hulpverleensters, ga maar door. Niet het overall-plaatje aangaande het grotere dilemma voor een hele maatschappij wordt geschetst, maar alléén het effect op individuen, hier voornamelijk jonge meisjes die aanvankelijk zo levendig en Lees verder →

Amper bewijs, geen degelijk onderzoek en toch veroordelen, mag dat?


Dit ZOU bij recidive weleens kunnen bijdragen aan een veroordeling.

In onze rechtsstaat wordt veel waarde gehecht aan bewijsvoering; zonder bewijs geen veroordeling, zo luidt het adagium. Idee erachter is dat het onverkwikkelijker is dat een onschuldige wordt veroordeeld dan dat een schuldige wordt vrijgesproken. Daarom moet elke keer weer de bewijsvoering even degelijk worden verricht. Kan dat niet ietsje pragmatischer? Ik denk het wel.

We zouden kunnen kijken naar de reputatie van de verdachte en daarop de mate van bewijsvoering en het onderzoek kunnen afstemmen. Idee dáárachter: Iedere beschuldigde burger die nog nooit veroordeeld is heeft recht op een degelijk proces, maar de degelijkheid van dat proces mag afnemen naarmate de verdachte meerdere keren eerder veroordeeld is. In ultimo zou iemand met een heel slechte reputatie, dus een echte recidivist, niet eens meer recht hebben op een advocaat en zelfs bij een flink vermoeden al veroordeeld Lees verder →

Moeten wij een nutteloos ornament worden?

 “De voortschrijdende automatisering van arbeid is de vervulling van een droom van de mensheid.” Schrijft P. van Lenth in Wie werkt voor twee, maakt een ander werkloos. Hij probeert een oplossing te vinden voor het probleem dat velen die droom niet zo zien zitten vanwege de praktische uitwerking daarvan: Enkelen die daar heel veel voordeel van hebben en velen die hun werk kwijt raken. Maar klopt dat van die droom wel? Natuurlijk gevaarlijk, eentonig werk daar zit niemand op te wachten, al moet men ook dat niet al te makkelijk aannemen. Boeren die biologische landbouw bedrijven doen vaak zwaar tamelijk eentonig werk en velen willen niet anders.

Ik denk dat veel mensen ergens wel voelen dat “werk” uiteindelijk staat voor de mens die zich handhaaft in de natuur. Vanaf het begin deed de mens dat niet alleen, maar als groep, in een maatschappelijk verband. En vrijwel vanaf het begin was er sprake van taakverdeling, van arbeidsdeling en specialisatie. Maar heel lang betekende werk het direct bewerken van de natuur, ook al deed niet iedereen precies het zelfde. Lees verder →

Snapchat’s internetbril kent geen voordelen die ertoe doen

Snapchat internetbril


Net als Google in 2013 denkt ook Snapchat onze harten te kunnen winnen door gelikte foto’s van mooie mensen met die bril te publiceren.

Op 7 januari 2017 deelde Laurens Verhagen van de Volkskrant zijn eerste gedachten over de ‘internetbril’ van Snapchat met ons (helaas achter de betaalmuur). Hij liet blijken in elk geval iets af te weten van de kritiek die Google Glass destijds ondervond. Van de Volkskrant zou je verwachten dat deze die kritiek vervolgens ook zou toetsen aangaande dit nieuwe product van Snapchat en vervolgens sterk onder ieders aandacht zou brengen. Niets van dat echter. Laurens Verhagen beperkt zich voornamelijk tot het opnoemen van de grootse voordelen. Ik ontkom niet aan de indruk dat hij de mogelijkheden van het ding eigenlijk best wel kicken vindt.

In 2013 was de chef wetenschap van De Volkskrant op vergelijkbare wijze te werk gaan, maar dan aangaande Google Glass. Ook hij maakte al aan het begin kenbaar te weten dat die bril in zekere kringen “berucht” was, maar liet toch ook vooral blijken Google Glass wel kicken te vinden.

Destijds was van een kritische benadering niet veel te merken en ook dit keer gaat het dus die kant op. Blijft dit het niveau waarop De Volkskrant met dit soort technologie de komende jaren zal doorgaan? Zo ja, dan is er bij de krant iets grondig mis. Illustratief is dat deze Laurens Verhagen precies dezelfde fout maakt als destijds gemaakt werd: Er wordt serieus gedacht dat de privacy geborgd is omdat er led-lampjes gaan branden wanneer de bril opnames maakt. Hoe naïef kan je zijn! Citaat uit het artikel: Lees verder →

Wie werkt voor twee, maakt een ander werkloos

De voortschrijdende automatisering van arbeid is de vervulling van een droom van de mensheid.

Zo, die zin staat.

Maar waarom beangstigt het velen van ons dan toch zo? Simpel, omdat we er niet gelijkelijk van profiteren. En dat is echt een eufemisme, want u zou kunnen denken dat ik hier bedoel dat sommigen er meer van profiteren dan anderen, maar dat we er evengoed wel allemaal minstens iets van profiteren. De waarheid is echter dat er maar weinigen zijn die ervan profiteren en zeer velen die van de regen in de drup zijn beland of zullen gaan belanden. Immers, had je tot nu toe vervelend werk met in elk geval een redelijk arbeidsinkomen en ook een gevoel van eigenwaarde, straks heb je géén werk en dus géén arbeidsinkomen, maar wèl een bijstandsinkomentje en wèl een minderwaardigheidscomplex.

Het is allemaal het gevolg van de arbeidsmoraal die zich in de loop van de vorige eeuwen ontwikkelde. Er was door de industrialisatie opeens behoefte aan veel personeel, dus er moest Lees verder →

Politiek Correct Nederland lijdt aan islamofobie

Een van de columnisten bij The Post Online is Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Op 4 januari 2017 schreef hij:

“Niet willen zien hoe gevaarlijk de islamitische ideologie is voor de westerse beschaving is een vorm van criminele naïviteit. Of is hun houding een gevolg van verdrongen angst voor de islam? Zo ja, dan is hier sprake van een psychische stoornis.” (mijn vet)

Voor het overige is wat hij schrijft nogal onwaar. Hij stelt dat humanisten, atheïsten en agnostici alle spiritualiteit hebben verdreven en dat zonder spiritualiteit de mens de kracht van een visie mist. “Vanuit die hoek is daarom geen heil te verwachten. Alleen het christendom kan de westerse beschaving redden”, zo schrijft Van Acker. Waarom dat onwaar is: Lees verder →

Bastiaan Rijpkema gelooft in populisme en keert zich tegen de PVV

Bastiaan Rijpkema mag ons dit jaar op de radio, als vaste gast bij Nieuws & Co, de politiek gaan uitleggen. Daarmee begon hij 2 januari, met een uitleg van wat populisme is. Ik verwachtte dat hij zou gaan uitleggen dat populisme een strijdterm is, maar helaas, ook hij blijkt het begrip te hebben omarmd en er betekenis aan te geven. Een transcriptie van een deel ervan:

“Van politicologen … leren we dat populisten eigenlijk twee kenmerken delen. Ze zijn ten eerste anti-elite, maar ze zijn ook anti-pluralisme en dat laatste is vooral belangrijk want ze creëren een beeld van een homogeen volk waar bepaalde groepen niet bijhoren. In Nederland zie je dat heel nadrukkelijk bijvoorbeeld bij de PVV waar een beeld wordt geschetst van een Nederland waarin bijvoorbeeld moslims eigenlijk geen plaats zouden hebben. En dat anti-pluralisme, en dan kom je dus bij de democratische rechtsstaat, vertaalt zich in constitutionele termen naar anti-rechtsstatelijk zijn, dus populistische partijen zijn eigenlijk vaak anti-rechtsstatelijke partijen en ook dat zie je dus bij de PVV als je de voorstellen ziet die de PVV doet: Ze willen een verbod op de koran, ze willen een hoofddoekjesbelasting en ze willen moslims weren uit het leger, ze bepleiten dat moskeeën gesloten moeten worden … en islamitische scholen. Dat is een bijzònder zorgwekkend lijstje van allemaal zaken die in strijd zijn met onze grondwet. Denk alleen al aan de vrijheid van godsdienst, van onderwijs en het anti-discriminatiebeginsel. En ik denk dat je daarom dus kunt zeggen dat als die populistische partijen hoog staan in de peilingen van een aantal landen, betekent dat dat anti-rechtstatelijke partijen een goede kans maken om mee te gaan doen, in ieder geval in coalitiebesprekingen, of tegen de macht aan kunnen gaan schuren en dat maakt 2017, denk ik, een zeer spannend jaar voor de rechtsstaat.” (mijn vet)

Lees verder →