HomeCirculeerDus als ik terug naar 2% wil, dan bedoel ik deportatie? Laat je nakijken!

Reacties

Dus als ik terug naar 2% wil, dan bedoel ik deportatie? Laat je nakijken! — 4 reacties

 1. 2% willen (jouw titel) is wat anders dan streven naar 2% (voorstel van de Wit). Ongeveer 7% van de bevolking is moslim. Streven naar 2% moslims impliceert een bepaalde actie, beleid, wetten. De vraag is hoe dat zou moeten worden uitgewerkt zonder dat die uitwerking indruist tegen belangrijke principes van onze rechtstaat die je zelf ook overeind wil houden. Als je, net als Wilders, nalaat om de uitwerking van je streven te formuleren kan je anderen niet kwalijk nemen dat ze het zelf gaan invullen en parallellen gaan trekken met de geschiedenis. Je moet bij het doen van dit soort uitspraken ook in ogenschouw nemen dat moslims zich erdoor bedreigd voelen en dat het de weg plavijt voor hitlerachtige types die de uitspraak ook uitleggen als een pleidooi voor deportatie.

 2. In bovenstaand blog heb ik inderdaad geen beleid uitgewerkt. Hoe ik erover denk is wel uit diverse andere blogs van me te halen. Overigens laat ook Wilders niet na de uitwerking te formuleren.
  Over de geschiedenis: Het ligt er maar aan naar welke stukken van de geschiedenis we kijken. Ik vrees dat je vooral wilt dat we kijken naar hoe Hitler het aanpakte. Ik schreef ‘vrees’ omdat we daardoor geen oog meer lijken te hebben voor voorbeelden uit de geschiedenis die minder onethisch waren en toch redelijk effectief. Een van de effectiefste manieren was altijd dat vreemdelingen slechts mondjesmaat werden toegelaten en op korte termijn nooit alle rechten kregen van de oorspronkelijke bewoners. Grensbewaking was wellicht de belangrijkste rechtvaardiging voor het ontstaan van ‘de staat’. Een rechtsstaat vereist een staat en een staat mag, nee moet, de grenzen verdedigen. Hieruit volgt onherroepelijk dat in een rechtsstaat het recht op grenzen een vanzelfsprekende is en dus ook dat de bewoners het vanzelfsprekende recht hebben zelf te beslissen wie ze binnen willen laten en op welke voorwaarden.
  Maar toegegeven, daarmee heb je nog niet het middel in handen om van 7 naar 2 te gaan. Ik denk/hoop dat heel veel fundamentele moslims besluiten te (r)emigreren als we bij wet besluiten het islamitisch onderwijs te verbieden en moskeeën te ontmoedigen. Ja, ik weet de bezwaren: vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs en discriminatie. Maar hou me te goede, ik heb dit nooit gewild zolang ik dacht dat het een normale, echte godsdienst was. Dat ik deze godsdienst wil uitsluiten van het onderwijs en het recht op eigen moskeeën, heeft alles te maken met mijn hedendaagse overtuiging dat het om een politieke ideologie gaat die bovendien antidemocratisch is, uit is op wereldheerschappij en grof geweld niet bepaald schuwt. Ik vind de islam doodeng. En dat laatste zal ook onze boodschap moeten zijn aan ‘de moslims die zich erdoor bedreigd voelen’. Ze moeten gaan begrijpen dat we echt heel grote bezwaren tegen hun religie hebben en dat de daaruit voortvloeiende angst niet helemaal irrationeel is gebleken. De moslims moeten ophouden alle schuld bij anderen te leggen. Ik hoop dat er naar aanleiding van zulke fundamentele en massale kritiek vanuit de westerse, autochtone bevolking een heel grote groep verlichte moslims ontstaat die al net zo min de fundamentalisten willen tolereren en samen met ons optrekken.

 3. Ik begrijp je angst en deel die ook (misschien in mindere mate). Ik vind het ook goed dat je moslims en ‘linker zijde’ daarmee wil confronteren. Maar doe dat dan genuanceerd zoals in bovenstaande reactie. Dan maak je ook meer kans dat men je uitspraken ter linker zijde niet afdoet als dom rechts gedreutel. Islamitische scholen in Nederland, dat werkt niet goed voor de integratie en vormt een bedreiging voor onze democratie. Dat ben ik gewoon met je eens. Een discussie over moskeeen is lastig maar er zijn genoeg aanleidingen voor. Wat mij echter bijna meer angst aanjaagt dan moslim-fundamentalisme is dat een steeds grotere groep niet-moslims vijandige (2%-achtige) uitspraken jegens hier geboren moslims doet. Dit soort uitspraken creeeren alleen maar meer haat en meer fundamentalisme en niet alleen aan moslim-zijde.

 4. Ik begrijp je punt over ‘nuanceren’. Toch is mijn ervaring met menig linkse mens dat de nuance in de (ook mondelinge) discussie nooit bereikt wordt simpel omdat die persoon de discussie al heel snel afbreekt na eerst overduidelijk te hebben laten blijken dat Trump/Wilders gewoon een blaaskaak, narcist, autist, psychopaat of zelfs de volgende Hitler is, in bewoordingen die eindigen met een heel groot uitroepteken. En oh wee als je daartegenin durft te gaan.

  Het is voor mij steeds duidelijker aan het worden dat de radicaalheid in heviger mate bij die linkse mensen zit dan bij mij. Maar ze hebben dat van zichzelf niet door zolang ze vooral in hun eigen bubbel rond darren en hun eigen massa-media kijken en lezen.

  In de loop van jaren gaan lui als ik dan als vanzelf steeds minder de ‘nuance’ stoppen in met name de blogs waarin je de ergernis over bepaalde personen kwijt wil. Of eigenlijk, het is niet zozeer ‘de nuance’ die daarin wordt geofferd, maar het is ‘het zachte woord’. Daarvoor in de plaats komen dan de Harde Woorden. Ik weet dat er mensen zijn die vinden dat we op deze site niet met Harde Woorden moeten werken. Misschien moeten we toe naar DUIDELIJKE WOORDEN, een tussenvorm.

  Verder, ik ben het volstrekt oneens met het idee dat er een veel groter gevaar uitgaat van de autochtone ‘boze burgers’. (Ik ben maar even zo vrij je woorden zo te vertalen.) Het gezegde luidt ‘blaffende honden bijten niet’ en er is ook nog maar weinig te merken van ondergrondse activiteiten en helemaal niets van door de straten marcherende militanten. De angst voor neonazisme en fascisme is irrationeel. Maar ik acht die angst wel een echt probleem, want het staat een eendrachtige analyse van de gevaren van de (fundamentele) islam in de weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *