Copyright

© 2006 – heden De Tweede Schepping/Victor Onrust. Alle rechten voorbehouden.

Enige vorm van openbaarmaking van volledige teksten is alleen toegestaan na schriftelijke (email) toestemming van de auteur.

Citeren/attendering is toegestaan tot een maximum van twee alinea’s met vermelding van titel, auteur en bron, en met directe doorverwijzing (niet inline) naar de bron, direct voor of na het citaat, minstens met dezelfde graad van leesbaarheid als het citaat zelf. Daarboven mag bij bespreking maximaal 40% van de tekst bestaan uit citaten, de eerste van die citaten met verwijzing en bronvermelding als hiervoor omschreven.

Huisregels voor het reageren.

De eerste keer dat je reageert wordt dat door mij gemodereerd. Om spam te weren, maar ook mensen die deze regels negeren geen kans te geven. Daarna modereer ik achteraf. Ik hoop dat dat niet nodig is.

Geen ad hominems en geen scheldwoorden. Ook geen indirecte. Het is soms onvermijdelijk om personen te diskwalificeren. Daarvoor dienen argumenten gegeven  te worden  en het kan hooguit de aanduiding “ongeschikt” of iets dergelijks opleveren. Verder mogen aanduidingen voor ideologische opvattingen gebruikt worden zoals “katholiek”, “humanistisch”, “multicultureel”, “postmodern”, ook weer waar nodig voorzien van (een verwijzing naar) een argumentatie. Aanduidingen als fascist, racist of andere Godwins zijn uit den boze of dit moet glashard worden aangetoond met citaten van de betreffende persoon.

Pas op met humor. De enige uitzondering op bovenstaand is als er sprake zou zijn van humor , mits functioneel en niet permanent gebruikt. In geval van twijfel: niet inhalen.

Vermijd losse flodders en houdt het op hoofdzaken. Lees een blog helemaal (desnoods twee keer) voor je een reactie geeft. Onderdruk de neiging om bij iedere aparte zin die je prikkelt een aparte opmerking terug te schrijven. Als je slechts op een enkele (bij)zaak ingaat, geef dan een (korte) verklaring waarom.

Vermijd verandering van onderwerp. Daaronder valt ook het zeer kort refereren aan het geschrevene om dan uitgebreid je eigen ideeën naar voren te brengen.

Houd de lengte van reacties beperkt. Ongeveer 500 woorden lijkt een maximum, liever korter. Verdeel zo nodig de reacties in stukken of overweeg het schrijven van een “tegen-” blog en verwijs daarnaar in een reactie. Dat wil ik eventueel als gastblog plaatsen als je er zelf geen plek voor hebt.

Geen ik-ook gedrag. Als iemand iets voor een groot deel volgens jou goed formuleert, doe dat niet nog eens dunnetjes over maar plaats een korte ondersteunende bijdrage.

Beperk  het invoegen van links, zeker naar video of geluidsfragmenten. In een reactie hooguit twee verwijzingen gebruiken. Als je toch links naar video of geluid geeft, zet dan kort maar krachtig neer wat daarin beweerd wordt.

Copy- paste (citeren) dient beperkt te zijn. In principe geen lange lappen, maar steeds opgeknipt in relevante passages met daartussen eigen tekst.

v1.2 130606


Reacties

Regels & © copyright — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *